5 Trivia på den marina biologiska mångfalden

Natur Bonney Edström November 23, 2016 0 39
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
5 Trivia på den marina biologiska mångfalden

Från biologisk mångfald stiftelsen ville göra samhället medvetna om att den biologiska mångfalden är avgörande för mänsklighetens utveckling och bevarande av ekosystem. Så de har sammanställt fem intressanta fakta om den marina biologiska mångfalden, som i år har fokuserat sin huvudsakliga slogan.

1) Man skulle kunna tro huvud lunga av planeten är Amazon, men det är under vatten. Havs plankton producerar 75 procent av det syre som vi andas och absorberar 25 procent av den koldioxid som vi släpper ut i atmosfären.

2) Haven är verkligen enorma och kustområde jämfört med havet är verkligen små. Men 60 procent av befolkningen lever i havet nära kusten 60 kilometer.

3) I många länder, är turismen den viktigaste motorn i ekonomin. I andra bransch eller primärsektorn. Du kan dock inte veta att i Europa en av sex arbetstillfällen är direkt eller indirekt på miljön och den biologiska mångfalden.

4) Förekomsten av valar runt Kanarieöarna genererade en vinst på omkring 20.000.000 € tack vare nästan en miljon besökare det lockar varje år.

5) För vetenskapliga, industri, medicin och mänsklig utveckling i allmänhet god hälsa nivå av haven är det ovärderligt. Därför är beroende av regeringarna och de icke-statliga vara angelägen om att bevara den biologiska mångfalden i marina ekosystem organisationer.

(0)
(0)