Advokat för fastighetstransaktioner i Florida

Diverse Starkad Bengtsson December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Delstaten Florida tillåter en proxy att användas av en person att agera på uppdrag av en annan person konsumerar fastighetstransaktioner. Kallade en varaktig fullmakt, är detta ett stort bidrag av makt som gör att en agent för att agera på uppdrag av en huvudman och göra något som skulle kunna göra den primära om inte proxy innehåller begränsningar av de befogenheter som beviljas. Florida lag kräver att makten skapas med samma formaliteter som krävs i huset transport i staten.

 Lagen i Force

 Florida lag om en varaktig fullmakt för fastighetstransaktioner anges i avdelning XL kapitel 709,08 i Florida stadgarna. Fullmakten skall vara skriftlig och attesterad och arkiveras med protokollet från länet kontorist kontor i varje län där medlet kommer att göra affärer på uppdrag av huvudmannen. Endast en fysisk person som är 18 år eller äldre och vid sina sinnens fulla, eller ett finansiellt institut med förtroende befogenheter och har ett driftställe i staten och har tillstånd att göra affärer i Florida får fungerar som agent-fact, bortsett från att en ideell eller välgörenhetsorganisation som har kvalificerat sig som en domstol utsedd förmyndare före den 1 januari 1996 och har också en 501 IRS undantag också kan utses.

 Terminologi

 Den person som utför fullmakten kallas huvudman och den person som fullmakten ges kallas agent eller advokat faktiskt. En tredje part är en person som förlitar sig på fullmakten genom transaktioner med advokat i själva verket.

 Särskilda eller begränsad fullmakt

 Ibland är det nödvändigt för en Florida bosatt att utse någon att agera på dennes vägnar i en fastighetsaffär i synnerhet, som att köpa ett hem medan personen är villig att köpa i armén eller inte kan delta i transaktionen. En särskild fullmakt är begränsad eller ett lämpligt rättsligt instrument för denna uppgift eftersom det ger agenten eller advokat i själva verket att agera på uppdrag av denna princip och utföra alla handlingar, inklusive handlingar lån, på uppdrag av huvudmannen. Fullmakten skall inlämnas till överlåtelsehandlingen och eventuell fullmakt eller annan handling inlämnad med dåd register.

 Upphörande

 Det tillstånd som beviljas till en advokat i Florida fortsätter med full kraft och effekt tills en av tre händelser inträffar: 1) huvudmannen dör; 2) direktören upphäver fullmakten skriftligen och ge återkallande till advokat i själva verket; eller 3) den huvudansvarige förklarats vara helt eller delvis arbetsoförmögen av en "behörig domstol" om inte domstolen gör undantag till förmån för uppdragsgivaren.

 Tips

 Florida lagar ger en förlaga för ombudet. Men det finns flera tjänster som finns på Internet där du kan ladda ner en blankett för en liten avgift. Du kan också konsultera en advokat för att utarbeta dokumentet.

(0)
(0)