Att betala för brott mot direktiv 2002/91 / EG energieffektivitet

Natur Kelley Ekberg November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Bryssel för några dagar sedan meddelade att Spanien skulle straffas för brott mot direktiv 2002/91 / EG av den om byggnaders energiprestanda. Eftersom många år sedan olika yrkesgrupper och specialiserade plattformar såsom energieffektivitet och fördömde bristen på engagemang och politisk administration till en tvingande lagstiftning från Europa kommer.
 Riktlinjer som på ett adekvat genomförts sedan starten skulle ha gett och utökat arbetsmarknaden inom byggsektorn som skadats av fastighetsbubblan. Vi har återigen fallit i oordning och försummelse av administrationen vars direkta slutsatsen är att konsumenterna kommer vi att repa sina fickor att betala kostnader som domstolen ålägger Spanien att betala har inte införlivat EU-lagstiftningen till territoriet spanska.
 Kostnader och avgifter som andra fall av liknande storlek bristande efterlevnad av den europeiska miljöriktlinjer uppgår till en häpnadsväckande 2 miljoner euro.

 Liknande fall som Luxemburg, vars ekonomiska påföljder för felaktigt införlivande av direktivet om rening av avloppsvatten var 2 miljoner euro, eller i Irland för att inte ha verkställs två domar från EG-domstolen i miljöfrågor De uppgick till 1,5 miljoner euro och 2 miljoner euro för den yttersta domen.

 Hur som helst, tillbaka till betala för att inte göra saker rätt uppenbart att Spaniens trovärdighet undergrävs i situationer som inte borde ha hänt och föreskrifter som gäller för att möjliggöra en förbättring av miljön och livskvaliteten.

(0)
(0)