Banker och större valuta marknadsaktörer och handelsföretag

Diverse Jannes Wahlgren Februari 4, 2017 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Centralbankerna är stora aktörer på valutamarknaden, även om skälen för dem är inte spekulativa. Huvudsyftet med centralbanker är att styra och reglera mängden pengar som erbjuds i en nation att uppnå sina ekonomiska mål. En centralbank kan intervenera på valutamarknaden av följande skäl:

- För att få stabilitet i växelkursen och priser

- För att skydda vissa nivåer av växelkursen och inflationen

- När de viktigaste ekonomiska mål skall kunna uppnås.

Vissa centralbanker är mer konservativa än andra, en del regelbundet engagerade och inte så ofta som Federal Reserve.

De stora centralbankerna är:

Federal Reserve USA

Bank of Japan

Bank of England

Europeiska centralbanken

Central Bank of Canada

Swiss National Bank

* Den japanska centralbanken utnyttjas för att ingripa mycket tidigare, dock nyligen har inte märkt mycket ingripande.

Handelsföretag

Det är företag som deltar i valutamarknaden utbyte av varor och tjänster utanför nationen. De flesta företag vilja få kontanter i lokal valuta eller US-dollar, sedan genomföra transaktioner måste skaffa sig utländsk valuta genom affärsbanker.

En annan orsak till att företagen som deltar i valutamarknaden är att täckas vid höga fluktuationer i valutan. Till exempel kommer ett företag få framtida betalningar i lokal valuta. Den lokala valutan har depreciating och förväntas fortsätta att sjunka till nästa år. I detta fall kan företaget sälja i sin lokala valuta och köpa valuta i vilken betalning kommer att erhållas. Således valutafluktuationer påverkar inte bolaget.

Många framgångar

Atte. Harold Ortiz

(0)
(0)