Bevarande Explicit formatering efter Tillämpa format

Diverse Olivius Afzelius Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Jag får ofta dokument som har en blandning av stilar, och jag måste formatera dem förutom redigering. När jag klickar på en punkt och tillämpar ett styckeformat, är Word inte meningen att utplåna någon uttrycklig teckenformatering i stycket, såsom kursiv stil. Ibland och ibland inte, Detta har förmodligen något att göra med hur dokumenten tillsammans, och som jag inte har någon kontroll.

 Detta fick mig att leta efter ett sätt att upprätthålla en kursiv inne punkterna. Jag kom upp med följande allmänna steg:

 •  Välj Sök på Redigera-menyn eller tryck på Ctrl + F Ordet ger fliken Find Sök och ersätt dialogrutan.
 •  Klicka på knappen om den är tillgänglig.

   Figur 1. fliken Sök och ersätt Dialogrutan Sök.

 •  Se till att rutan Sök efter är tom.
 •  Klicka på Format och välj teckensnitt. Ordet ger Hitta fliken dialogrutan Teckensnitt.
 •  Kontrollera att kursiv är valt i Font Style listan och klicka på OK. Orden "Font: Regular" visas under sökrutan Vad.
 •  Välj Markera alla objekt som finns i rutan.
 •  Klicka på Sök alla och stäng Sök och ersätt dialogrutan. Allt kursiv markerat i dokumentet.
 •  Klicka på Markera verktyget. Detta pekar på den markerade texten. All kursiverad text är markerad i gult.
 •  Applicera styckeformat som önskas, i hela dokumentet. Vissa kursivering kan försvinna, en del kanske inte, men märkningen bör förbli oförändrade.
 •  Välj Sök på Redigera-menyn eller tryck på Ctrl + F Word visar återigen fliken Find Sök och ersätt dialogrutan.
 •  Klicka på knappen om den är tillgänglig.
 •  Se till att rutan Sök efter är tom.
 •  Klicka på Nej formatering, om sådan finns.
 •  Klicka på Format och välj Markera. Ordet "Highlight" visas under vilken rutan Sök.
 •  Välj Markera alla objekt som finns i rutan.
 •  Klicka på Sök alla och stäng Sök och ersätt dialogrutan. Allt som belyser bör väljas i dokumentet.

 Vid det här laget, kan du visa Italic knappen på verktygsfältet Formatering tills all markerad text i kursiv stil. Du kan sedan klicka på Markera verktygslåda, som tar bort all markering.

 Word Tips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. Detta tips gäller Microsoft Word 2002 och 2003. Du kan se en version av det här tipset finns i menyfliksområdet i Word här: bevara Explicit Formatering efter Tillämpa format.

(0)
(0)