Dator Processing

Diverse Gerald Hellqvist December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Mellan mottagande ingång och ger utdata, datorprocesser. Med andra ord, producerar den datorns processer ingång och utgång. Utan behandling skulle datorns utgång vara densamma som importeras - ungefär som VVS: Vatten går in i röret, och vattnet kommer ut ur röret. Vattnet är densamma före, under och efter resan.

 Med en dator, har du lagt inslag av behandling, vilket innebär att göra något till entrén så att du kan få något annat som utdata. För att fortsätta VVS exempel skulle vända smutsigt vatten till rent vatten finnas någon form av behandling.

 Bearbetning hanteras av en manick inuti datorn kallas en processor:

  •  Själv leder processorn inte vet vad de ska göra med ingången. Nej, processorn baserad på instruktionerna för att tala om vad de ska göra. Dessa instruktioner kallas program.
  •  Det är fantastiskt när man tänker på det: Datoringång är all digital. Men med rätt behandling, kan produktionen vara allt från en dikt till en grafisk bild till en symfoni. Det är på grund av styrkan av bearbetningen.
(0)
(0)