De använder stamceller för att behandla lungsjukdomar hos för tidigt födda barn

Vetenskap Al Hägglund Oktober 31, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
De använder stamceller för att behandla lungsjukdomar hos för tidigt födda barn

För tidigt födda barn i allt större utsträckning får mer utsökt och korrekt för att säkerställa deras överlevnad är deras livskvalitet påverkas inte av att födas tidigt vård.

Nu, tack vare en ny studie som publiceras i Journal of Pediatrics, för tidigt födda barn kan behandlas med stamceller för att behandla lungsjukdomar stort allvar som bronkopulmonell dysplasi. Det är just de ömtåliga barn har en högre andel risk att utveckla det.

Under hela studien forskare utvärderade säkerheten och möjligheten att använda stamcellsterapier i mycket tidigt för att förebygga eller behandla BPD spädbarn.

Mesenkymala stamceller transplanterades nio intratrakealt mycket för tidigt födda barn som var på hög risk att utveckla BPD. Eftersom de modulera immunsvaret hos organismen, är komplikationer i samband med transplantationer undvikas.

Av alla barn som fått behandling, 33% utvecklat en moderat BPD, och ingen av dem i svår modalitet. Jämförelsegruppen av spädbarn som inte behandlades med stamceller, 72% utvecklat måttlig eller svår BPD.

Resultaten tyder på att administrationen av stamceller för tidigt födda barn är säkert och praktiskt möjligt och i framtiden leda till nya terapier för att förhindra eller bota lungsjukdom.

(0)
(0)