De sektorer av luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten

Underhållning Ann Dahlquist December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

De sektorer av luftkonditionering, uppvärmning och tappvarmvatten nu upplever en viktig och nödvändig teknisk anpassning med målet att öka energieffektiviteten och att införa förnybar energi. Detta får dem att vara mycket aktiva och innovativa sektorer.

Området luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten har påverkats av det kärva ekonomiska krisen drabbar byggsektorn under de senaste åren, även om det primära målet för utvecklingen av sektorn är den ekonomiska situationen och solvens stora en del av installationsföretag.

En rapport antingen gjorda 2008 av International Energy Agency uppmuntrade främja åtgärder för energisparande och ny energi och miljöbestämmelser. Enligt IEA, bör sektorerna luftkonditionering, värme och varmvatten inriktas på att förbättra luftkvaliteten, kontrollera temperatur, luftfuktighet och hastighetsfördelning, med särskild hänsyn till hälso- och miljöförhållanden.

Luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten regleras i Spanien av den tekniska BauGB, godkändes 2006, och förordningen av Thermal installationer i byggnader 20 jul 2007, som transkriberas direktivet EU om byggnaders energiprestanda.

(0)
(0)