Det bästa sättet för att tala för att övertyga

Hälsa Ingla Olsson Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Det bästa sättet för att tala för att övertyga
När övertala eller övertyga andra med våra ord, påverkar det hastigheten på tal. Specifikt har forskare vid University of Michigan funnit att oavsett vilka argument som talar med en hastighet av ca 3,5 ord per sekund övertyga fler människor att lyssna på oss om vi talar snabbare eller långsammare.
 För att komma till denna slutsats, Jose benki och kollegor vid Institutet för social forskning studerat nästan 1400 telefonintervjuer som utförts av 100 män och kvinnor som försöker övertyga sina partner. Efter att ha analyserat parametrar såsom flöde, tonen, hastighet och röst böjningar, fann de att den viktigaste parametern att tänka på är hastigheten. Således, människor som talar mycket snabbt uppfattas som falsk. Och de talar för långsamt anses vara mindre intelligenta.
 En annan faktor att beakta när övertyga någon att ändra sig eller pauser. Forskarna fann att täta korta raster gör effektivare än flytande tal. Gör om 4 eller 5 minuters pauser varje normalt tyst, låter mer naturligt.
 Slutligen, vilket framgår i presentationen av studien vid det årliga mötet för American Association for Public Opinion Research, fann forskarna att för mycket böja tonhöjden låter konstgjorda, som om vår samtalspartner försökte alltför hårt. I tonen, manliga intervjuare med djupa röster var mer övertygande. Hos kvinnor, dock förändringar i tonfall verkade ha någon effekt.
(0)
(0)