Durable Fullmakt Michigan

Diverse Tommas Edgren December 19, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 De regler och föreskrifter om en varaktig fullmakt Michigan finns i hållbar mat uniform Attorney lagen. Lagen anger hur att installera och använda varaktig fullmakt i Michigan.

 Patient avgörande

 Michigan varaktig fullmakt för hälso- och sjukvården gör utnämningen av en "försvarare av patienten." Patienten advokat har givits befogenhet att göra vissa vård och behandling beslut för din räkning när du inte kan do.

 Gravida Patient

 Om du är gravid och så småningom funktionshinder, kan en varaktig fullmakt inte användas för att göra medicinska beslut för din räkning.

 Utförande

 En slitstark fullmakt Michigan är bara effektivt om det är korrekt genomförs. Du måste vara minst 18 år gammal, av sund själ och underteckna instrumentet framför två vittnen, som också underteckna dokumentet. De föreslagna försvarare patienter måste underteckna en klausul om godkännande på proxy.

 Upphörande

 En slitstark fullmakt Michigan slutade i ett antal olika sätt. Till exempel, någon muntlig eller skriftlig avsikt från din sida för att avsluta instrumentet leder till ett slut. Döden upphör automatiskt proxy. Om din make är din patient förespråkare, slutar skilsmässa proxy.

 Behandling vid källan

 Du måste uttryckligen ge din patient förespråkare myndighet att vägra extra behandling rädda EPA.

(0)
(0)