En framväxande lag, lagen om offentlig sektor

Affärs Kelley Ekberg Februari 6, 2017 0 21
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Eftersom det antogs 2007, har Lag 30/2007 om offentlig sektor genomgått flera förändringar som kräver ett åtagande av offentligt anställda som ansvarar för handläggningen av ärenden.

Sedan den antogs 2007, har lagen om offentlig sektor genomgått flera förändringar som kräver en betydande engagemang av offentligt anställda som ansvarar för handläggningen av ärenden. Eftersom reglerna i lagen, som avslutade några av de minst utvecklade fläckar i det, även små ändringar, som variationen av trösklar i mängden upphandling har varit en ständig och på väg i kraven för ledande rekrytering och upprätthålla parametrarna för perfektion som det europeiska direktivet om avtal som ställs från början.

Med antagandet av den nya lagen 34/2010, den 5 augusti, i huvudsak ändra vissa avsnitt om lagen 30/2007 om Offentlig sektor Avtal och juridik 31/2007 om upphandlingsförfaranden inom sektorerna för vatten, energi, transporter och posttjänster.

Motivationen att stifta en ny lag om offentlig upphandling i vårt land, är behovet av att anpassa reglerna för avtal som gäller EU: s direktiv Resurs och därmed mildra de brister som hittills Records rekrytering har lämnats in i regleringen av särskilda resurser.

Bland de fel som upptäckts av statsrådet den 29 april 2010, understryker att det är omöjligt att ifrågasätta den preliminära tilldelningen efter handlingar, till den korta tidsfristen erbjuds anbudsgivare överklaga och avsaknaden av ett oberoende organ upphandlande myndigheten, för att kunna presentera resurser. Med tanke på ovanstående, en reform av lagen vars syfte är att anbudsgivarna som deltar i upphandlingen, är mer benägna att uppnå en effektiv och transparent beslut innan överklagandena uppstår.

Lag 34/2010, av den 5 oktober, att ändra lagar uppnå ovannämnda reform direkt påverkar val av leverantörer, när det gäller inlämnandet av särskilda resurser berörs; det vill säga tilldelning och genomförande av kontrakt och tidsfrister i samband med dessa åtgärder.

Å andra sidan, det påverkar hastigheten för ogiltighet av kontrakt och vilken e-förvaltning ger i behandlingen av fall.

Reformen väcker en betydande förändring i tilldelning av kontrakt; de processteg som fanns före uppkomsten av lag 30/2007 återhämta sig; det vill säga den preliminära tilldelningen försvinner, en sammanslagning av provisoriska och finalen i en enda rättsakt. Med denna förändring, hindra dig handlingar som produceras mellan det preliminära och slutliga skiljedomen faller utanför ramen för den särskilda vädjan vid rekrytering. Denna resurs kan sedan ta med till utmärkelsen, när uteslutning eller kasta känd av anbudsgivarna. Tilldelnings anmälningar kommer att utvidga sitt innehåll för att innehålla all information som behövs för anbudsgivare eller kasseras har kapacitet att överklaga med största möjliga mark mot beslutet om tilldelning.

Genom att blanda samman de båda rättsakterna i en enda rättsakt award, är avtalet ingås också omvandlas. Om det i ovanstående definition av lagen, var utförandet av kontraktet uppnås med den slutliga tilldelningen, det fulländas av sin formalisering. Hittills har genomförandet av kontrakten kunde börja utan dem formaliserats, kommer endast muntlig överenskommelse med administrationen. För att lösa motsättningen mellan agera på detta sätt med formalism förespråkats av EU-direktivet matchas finslipa kontraktet formalisering, förhindrar därmed att inleda avtalet om innan det inte har formaliserats, med undantag för bearbetning nödsituation.

Förutom enande tilldelnings handlingar, utvidgar den nya lagen tidsfristen för anbudsgivarna eller kasseras för att presentera sina resurser när kontraktet tilldelas, som påverkar den tidsfrist som syftar till utförande, som varierar beroende på om eller inte sådana resurser eller om kontraktet är benägna att öppna en period av sådana åtgärder.

En annan del som har modifierats med reformen av lagen, är invaliditetssystemet kontrakt; vissa aspekter av den allmänna ordningen retuscherade och nya specialfall av ogiltigförklaring av kontrakt ingår.

Dessutom, såsom beskrivits hittills, lag 34/2010 föds också med en särskild benägenhet att öka den elektroniska offentlig upphandling och därmed e-förvaltning i allmänhet, att uppmuntra användningen av elektroniska medier vid behandling av ärenden upphandling. Vi lyfter bland annat kravet på anbudsgivarna att lämna in en e-postadress för att kontakta för ledningen att göra lämpliga meddelanden; möjligheten att certifikaten är uppdaterade med social trygghet och elektroniska, dator Skatteverket eller elektroniska medel; offentliggörandet i någon händelse, utmärkelser och formalisering av avtal i uppdragstagaren Profil offentligt organ; eller användning av elektroniska meddelanden mellan de olika organ eller myndigheter, när så är möjligt.

De anpassningar som reformen ger upphov till, ur teknisk synvinkel, kommer att bestämmas av förändringar i filhantering: förändringar i sekvensen av upphandlingsförfarandet, inklusive ytterligare information om tilldelnings meddelanden och informationsfält rekord justeringar i de nya tidsfrister eller ändringar formalisering transporter till de avtalsslutande publikationer eller officiella publiceringsplattformar, såsom den statliga upphandlings Platform profil.

Således, förändringar som reformen av lagen väcker har en inverkan på tekniska lösningar eProcurement närvarande genomförs i olika offentliga organ för att markera tidpunkten för moderniseringen av administrationen att vi lever. Denna omständighet kräver dessa lösningar för att vara beredd att anpassa sig till de ständiga förändringar som sker i lagen om offentlig sektor för att säkerställa hög kvalitet i behandlingen, baserat på de godkända reformerna och som kan uppstå i framtiden.

Luis Tornel och Julia Sanchez Meynial - Pixelware marknadschef - Hantera Records, information och affärsprocesser - Läs mer om lösningar e-upphandling och e-förvaltning

(0)
(0)