Formatera textfiler med VBA

Diverse Starkad Bengtsson Maj 9, 2016 0 4
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Det är inte ovanligt att behöva formatera textfiler i Word. Till exempel, en e-postmeddelande från någon som behöver få formatering, eller så kan du få en ASCII-fil av en vän. De vanligaste leveranser i form av en sådan fil är att ta bort extra blanksteg eller tabbar från början av en rad, extra mellanslag eller tabbar vid slutet av en rad, ta bort "svar" tecken från början av varje rad och kombinera linjer för att göra stycken.

 Gör allt detta för hand är tidsödande arbete och kan enkelt köra dig vriden, speciellt om filen är mycket stor. Nästa sekvens för att göra det lättare för dig. Hon gör alla uppgifter just sagt, och hon gör mycket snabbt.

 Sub DoASCII
 : = WdStory
 
 
 Med
 .text = "^ P ^ w"
 = "^ P"
 .forward = Sant
 .Wrap = WdFindContinue
 .format = False
 .MatchCase = Falsk
 .MatchWholeWord = False
 .MatchWildcards = Falsk
 .MatchSoundsLike = False
 .MatchAllWordForms = Falsk
 End With
 : = WdReplaceAll
 För j = ett till 4
 = "^ P>"
 : = WdReplaceAll
 Nästa J
 = "^ P ^ w"
 : = WdReplaceAll
 = "^ W ^ p"
 : = WdReplaceAll
 = "^ P ^ p"
 = ""
 : = WdReplaceAll
 = "^ P"
 = ""
 : = WdReplaceAll
 = ""
 = "^ P"
 : = WdReplaceAll
 End Sub

 Observera att det här makrot kommer att ersätta upp till fyra nivåer av ">" tecken i början av en rad. Det förutsätter också att den enda plats du vill styckebrytningar är de platser där det finns en tom rad.

 Word Tips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. Detta tips gäller Microsoft Word 97, 2000, 2002 och 2003. Du kan se en version av denna tips för menyfliksområdet av Ordet här: Formatera textfiler med VBA.

(0)
(0)