För seniorer: Hur man använda textformatering i Office 2010

Diverse Kelley Ekberg Oktober 30, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 I Office 2010 kan du anpassa utseendet på din text och även välja färg på texten. Förutom textfärg, kan du också textattribut, till exempel fet och kursiv tillämpas.

 Standard font color är Auto, som automatiskt ändrar textfärgen, så det kontrasterar väl med bakgrunden. På en ljus bakgrund, är texten svart; på en mörk bakgrund, är text vit.

 Om du vill använda textformatering, markera den text du vill ändra och sedan använda knappen Font Color för att ändra färg. När du klickar på pilen till höger om Font Färg på fliken Start visas en palett av färgval. Du kan använda ett av följande alternativ:

  •  Automatiskt: Med det här alternativet ställer in textfärg till standard.
  •  Tema Färger: Du kan välja ett av de färgplatshållare som definieras av det aktuella temat. Om du senare ändra tema som används i dokumentet kan ändra färg.
  •  Standardfärger: Du kan använda en vanlig färg som doesnâ € ™ t förändring, även om du väljer ett annat tema senare gälla.
  •  Fler färger: Du kan lägga till en annan färg än standard, välj sektionen färg.
  •  Nya färger: Det här avsnittet visas endast när du väljer en färg med flera färger i det här dokumentet. Det finns genvägar för att välja en annan färg som har använts.

 Du kan inaktivera vissa textattribut och av genom att klicka på knapparna på fliken Start.

(0)
(0)