Företags Grundläggande överväga investeringar i tillväxt Stock

Diverse Insa Ekdahl December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Om du investerar ordet fundamenta i världen av beståndet dock hänvisat till den finansiella ställningen i bolaget och tillhörande data. När investerare gör fundamental analys, de ser på de ekonomiska fundamenten i företaget - balansräkning, resultaträkning, kassaflöde och andra operativa uppgifter, tillsammans med externa faktorer såsom bolagets marknadsposition, industri och de ekonomiska utsikterna. I huvudsak grunderna visar finansiella ställningen i bolaget.

 De viktigaste nummer du vill titta på bland annat följande:

  •  Försäljning: Är bolagets försäljning i år överträffar förra året? Som en anständig riktmärke, vill du sälja minst 10 procent högre än förra året för att se. Även om det kan variera, beroende på branschen, är 10 procent en rimlig åtgärd av den totala.
  •  Resultat: Är resultatet minst 10 procent högre än förra året? Resultatet bör växa i samma takt som försäljningen.
  •  Skuld: Är den totala skulden på företaget är lika med eller lägre än förra året? Dödsstöten för många företag har varit alltför stora skulder.

 Finansiella ställning i ett företag har fler faktorer än som anges här, men dessa siffror är det viktigaste. Använda 10 procent siffran kan verka som en förenkling, men du behöver inte göra det onödigt komplicerat.

(0)
(0)