Förordningar pool stängsel Missouri Pool

Diverse Pit Sköld November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Tillståndet för Missouri definierar minimikrav för staket runt en pool. Dessa krav finns i inkvarteringsanläggningar Lagar Missouri administration, som reglerar främst hotell, sovsalar, hemtjänst och andra liknande inrättningar. Utöver dessa riktlinjer, som utfärdats av Department of Missouri hälsa och Senior Services, kan lokala jurisdiktioner har ytterligare krav. Varje pool i delstaten Missouri krävs enligt statens lag ha ett staket eller annan konstruktion som omger den. Utomhus poolerna är i allmänhet begränsade mot den icke-åtkomst med användning av en dörr. Styra tillgång till en inomhuspool med en självlåsande dörr.

 Höjd och material

 Ett staket eller annan barriär minst 4 fot hög bör omge hela poolen. Den hållbara byggmaterial krävs, men kan innefatta en vägg eller byggnad runt poolen. Naturliga hinder såsom häckar, kräver godkännande av den kommunala förvaltningen. Konstgjorda barriärer, såsom staket, får inte låta handtag eller förankringspunkter som skulle hjälpa hackare i deras skalning. Utrymmet mellan stängslet stavarna eller öppningar i en kedja länk stängsel behövs ingen större än 4 inches. Detta krav 4 inches testas med användning av en sfär med 4 inches i diameter, till exempel en plastkula.

 Dörrar och grindar

 Installera självstängande dörrar som låses automatiskt leder till någon inomhus Missouri. Varje dörr som leder till utomhuspoolen är skyldig att stängas automatiskt och är också nödvändigt självlåsande. Installera tillräckligt hög tillgång låsa den utom räckhåll för ett litet barn, men inte mer än 4 fot hög.

 Undantag

 Staten förbehåller sig rätten att kvarvarande strukturer ägare ett avstående från några eller alla dessa krav. Ägaren av en sådan egenskap bör kontakta Missouri Institutionen för hälsa och Senior Services att begära ett undantag. En auktoriserad inspektör utfärdar ett beslut om att bevilja ett sådant undantag. Alla nybyggda pool anläggningar omfattas av gällande regler och är inte berättigade till undantag.

 Lokala domstolar

 Kommunerna kan göra ytterligare krav för bassänger, offentliga och privata. Varje kommun och landsting är olika och kan ha särskilda krav. Dessa krav gäller över beskrivna statliga uppdrag. I den osannolika händelsen att staten och lokala lagar konflikt, samråda med de lokala myndigheterna om skillnaden. Lokala jurisdiktioner kända för att ha särskilda riktlinjer inkluderar Kansas City, Springfield, St. Louis län och St Charles County. Kontrollera med lokala hälso-avdelning för mer information om pool stängsel i regionen.

(0)
(0)