Gruppdynamik

Underhållning Alf Persson Februari 5, 2017 0 23
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

När vi behöver för att bedriva verksamhet med grupper av barn, ungdomar, pensionärer eller någon annan grupp med gemensamma drag, är det viktigt att känna till egenskaper som förenar sina medlemmar att genomföra de bästa pedagogiska metoder för dem.

Gruppdynamik är aktiviteter som kan utföras med dessa grupper och hjälpa oss att nå de sociala mål vi behöver för att uppnå dem.

Tack vare gruppdynamik kan påverka värdena i gruppen, för att uppnå sociala mål eller bara ha en bra tid och kul med dem.

Beroende på tidpunkten för mognad i gruppen och det främsta målet vi har med dem är, vi tillämpar olika typer av dynamik. Som det är, kan vi klassificera följande kategorier:

Dynamisk presentation

Syftet med dynamisk presentation är att presentera gruppen så att de kan aprener namnen på andra så fort som möjligt. De innehåller också kunskap om smaker, upplevelser och andra data puden vara intressant för människor som utgör gruppen.

Kunskaps Dynamics

När vi vet namnen på gruppens vi kan fördjupa veta mer om dem. Dynamiken i kunskap hjälper oss att befästa de uppgifter som lämnats i dynamiken i presentationen och lär känna våra kamrater.

Bekräftelsedynamik

Syftet med dynamik affirmation är att befästa den kunskap vi redan har om var och en av medlemmarna i gruppen som en enda person, det vill säga var och en av våra partners individuellt liksom hela gruppen som en grupp enhet i samhället.

Avslappningsdynamik

Dynamiken i avslappning hjälpa oss att förbättra delaktighet och kommunikation mellan gruppmedlemmarna i det och öka graden av förtroende med dig själv och med resten av gruppen kompisar.

Dynamik Samarbets

Genom dynamiken i samarbete lära sig att hjälpa gruppmedlemmarna att arbeta tillsammans, vi får främja samarbete och kommunikation bland sina medlemmar och lära dem att arbeta tillsammans med varandra.

(0)
(0)