Gun Cleaning Kit

Diverse Kelley Ekberg April 30, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 För de som bryr sig för sina egna vapen, korrekta och behålla detta vapen är av yttersta vikt. För att vara säker på att pistolen fungerar som avsett, det finns vissa saker som du måste göra för att se till att det fortsätter att se ut och fungera som ny.

 Regelbundet underhåll av ditt vapen kommer att hålla den i gott skick, men vad betyder det? Att hålla din pistol ren är ett bekymmer som du måste ta itu med. Hur ofta du behöver rengöra ditt vapen beror på flera faktorer, men det är säkert att säga att ge pistolen en bra rengöring varje gång du startar inspelningen kommer att bidra till att förhindra potentiella problem och kommer pistol Sök och fortsätta arbeta bra. En ren pistol är mer benägna att arbeta som det ska, så gör det till en vana att rengöra pistolen.

 Exakt hur du går om rengöring en pistol varierar från pistolen till pistolen och från person till person, men oavsett vad din situation, behöver du en pistol rengöringssats till hands när du behöver ha rent ditt vapen. En pistol rengöringssats innehåller alla de komponenter som du behöver för att rengöra alla delar av pistolen och förhindra eventuella problem i samband med smuts.

 Gun rengöringskit finns i olika storlekar och inkluderar olika objekt för att rensa ditt vapen. En pistol rengöring kit bör också garantera vissa grundläggande punkter för en lyckad rengöring, bland annat följande:

  •  Olja. Detta kommer att smörja delar av vapnet, så att allt fungerar smidigt.
  •  Lösningsmedel. Detta kommer att bidra till att undanröja förorening från pistolen. Med en borste lösningsmedel.
  •  Rengöring spö. Detta verktyg ger dig möjlighet att rengöra pistolen med olika tillbehör. Du kan bifoga ett hål borste eller lapp på detta spö för att underlätta rengöring.
  •  Brush. Använd en borste för att applicera lösningsmedlet och ta bort eventuellt skräp, smuts eller nedsmutsning i borrningen av eldröret. Satsen bör en borrning borste som kan fästas på rengöringsstaven. Dessa kan vara tillverkade av plast, rostfritt stål eller plast.
  •  Skyddsutrustning. Även om en färdigköpta kit inte kan spela, är skyddsutrustning viktigt vid rengöring din pistol. Använd handskar, skyddsglasögon, och antingen en trasa eller tidning för att skydda ytan du kommer att arbeta.

 Innan du försöker att rensa ditt vapen, se till att du är bekant med hur man tar isär den och lägga den så att du gör detta på rätt sätt tillbaka det tillsammans. Kontrollera vid rengöring din pistol, i ett väl ventilerat utrymme du arbetar.

(0)
(0)