Hög efterfrågan på 3D-tv LG Electronics förmåner

Diverse Alisa Malmsten Februari 4, 2017 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Efterfrågan på 3D-tv har ökat och LG måste bevisa sina argument. LG Electronics rapporteras vara det enda företag som har att ge tack vare ökad efterfrågan 3D-TV, som har gjort stora ekonomiska fördelar.

I själva verket har många företag gjort stora kampanjer för 3D-tv för att uppnå större marknadspenetration, men i det här fallet, LG Electronics alla sina ansträngningar ser ut som de betalar ut, till skillnad från tidigare, detta också tack vare LG utmärkt teknisk service och support stor kapacitet och garantier.

I det har skett en markant ökning i försäljningen av 3D-spel, bara under de tre första månaderna i år. Samtidigt LG Electronics har mött viss förlust av styrka i mobiltelefonibranschen i år och denna förlust kompenserades av försäljningen av 3D-tv, och det är också första gången som LG redovisade en vinst på verksamma inom denna sektor.

Intressant och ännu Samsung har visat en förlust i försäljningen av LCD-TV medan deras mobiltelefoner har skjutit i höjden i försäljningen under samma period året. Försäljningen av mobiltelefoner för LG har inte varit så hektiskt, men trots detta har lyckats halvera sina förluster jämfört med föregående kvartal.

De höga kostnaderna för 3D-tv bibehålls och behovet av att införskaffa och använda ytterligare kringutrustning såsom 3D-glasögon, som har varit den främsta orsaken till konsumenterna att hålla sig borta från denna teknik och produkt. Men det finns hopp om att med ny teknik priset på spel kan vara avtagande inom en snar framtid, vilket i kombination med en gradvis avmattning i lågkonjunkturen kan sluta i en bredare acceptans av 3D-tv.

(0)
(0)