Hur att reparera ett hål i en avgas

Diverse Isabell Lundstrom Februari 5, 2017 0 10
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En avgas på ett fordon är sammansatt av flera sektioner som transportmedel som används förbränningsgaser från fordonsmotorn till den bakre eller på sidan av fordonet. Slangar införliva flera ljuddämpare för att minska bullret. Om du märker en plötslig ökning av buller i bilen, speciellt när motorvarv, har du förmodligen ett hål i avgaser. Lyckligtvis, med lite tyst patch band från din lokala järnaffär, kan du förvandla din avgaser. Men du måste ha din bil till slut såg tyst eftersom bandet inte kommer att vara för evigt.

 Saker du behöver

 Domkraft

 Patch-bandet Tyst

 Instruktioner

 Hitta hål i avgaserna. Medan bilen är avstängd, titta under nära avgasröret och ljuddämparen. Om det finns en synlig hål, har du hittat den skyldige. Om du inte ser några sprickor eller hål, slå på fordonet på och noggrant ompröva, men sökandet efter sipprar ångor. En annan metod för att hitta hålet är att spåra källan buller med en vän rev motorn medan du tittar under fordonet.

 Flytta bilen på en plan, hård yta. Stäng av fordonet. Lämna bilen i 10 minuter för att svalna.

 Höja fordonet på den sida där avgasröret är synlig. Detta kommer att ge bättre tillgång till avgasporten.

 Linda bandet tyst lapp runt hålet att du har hittat minst fyra gånger för bra åtgärd. Tejpen är självhäftande och använder värme från avgaserna för att hålla sig till avgasröret.

 Tips:

 Ljuddämpare Repair band är bara en snabb fix. Boka en tid med en lokal mekaniker att fly såg ytterligare.

 Var mycket försiktig runt fordon på domkrafter. De kan falla och orsaka allvarliga skador.

 Rör inte någon del av avgaserna från fordonet körts under en längre tid. Det kommer att bli mycket heta och kan orsaka skador.

(0)
(0)