Hur att stänga av larmet på en 2000 Ford Windstar

Diverse Jannes Odenberg November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Ford Windstar är en minivan som inte längre tillverkas. Ford Windstar sedan 2000 har utrustats med de frivilliga omkrets larmsystem. Stöld larmsystem är utformat för att förhindra obehörig användning av fordonet genom att blinka parkeringsljus och signalhorn. 2000 Ford Windstar Larmet kan aktiveras när nyckeln tas ur tändningslåset.

 Instruktioner

  •  1

 Aktivera larmet genom att trycka på fjärrkontrollen för att låsa poster eller låset kommandot inre kraft dörren när dörren är öppen. Larmet kommer att aktiveras på stängda dörrar i 20 sekunder. Öppna dörrar måste vara stängda, och dörrarna kommer att beväpnade i 20 sekunder.

 2

 Avaktivera larmet genom att trycka på unlock kommandogivare. Detta är den öppna hänglås på fjärrkontrollen.

 3

 Stäng av larmet genom att låsa dörrarna med en nyckel.

 4

 Sätt en SecuriLock nyckel programmerad till "Run / Start" i tändnings att avaktivera larmet. SecuriLock Ford är en passiv stöldskydd med nycklar programmeras med specifika koder till bilen. Din 2000 Ford Windstar kan utrustas med detta system.

(0)
(0)