Hur du ansluter min laptop till min HTC

Diverse Ingebrigt Heidenstam December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 HTC tillverkar en rad av mobiltelefoner och handdatorer för mobilkommunikation. Enheterna är anslutna i några sekunder till en bärbar dator eller PC med en USB-kabel för att ladda det inbyggda batteriet eller dataöverföring, så att du kan ladda ner information om din dator till din HTC-telefon. Kabeln kommer med HTC om det krävs ingen extra utrustning.

 Instruktioner

 Tryck och håll den runda strömknappen på telefonens skärm för att stänga av HTC.

 Sätt den mindre kontakten på datakabeln i porten på HTC eller höger eller längst ner, beroende på modell.

 Anslut den andra änden av datakabeln till en ledig USB-port på din bärbara dator.

 Installera programvaran på CD som medföljer HTC din bärbara dator. Sätt i skivan i facket på den bärbara datorn enhet, nära, och installera drivrutiner och program genom att klicka på kommandoknapparna som var visas på den bärbara skärmen. Starta om datorn efter installationen av programvaran i telefonen.

(0)
(0)