Hur fungerar börsen?

Diverse Aagot Borgström Februari 5, 2017 0 19
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Aktiemarknaden är en marknad där folk köper och säljer delar av verksamheter. Delarna köps och säljs, har ett ekonomiskt intresse i företaget som kallas aktier. De berörda företagen bör börsnoterade företag, vilket innebär att de måste företag som säljer aktier till allmänheten investerare på den öppna marknaden.

 Företag som säljer aktier till investerare brukar göra så att anskaffa kapital. Kapitalet används sedan för saker som finans den löpande verksamheten och för att betala för expansionsplaner. Om företaget kan sätta kapitalet i vinst, är en del av vinsten vidare till investerare. På samma sätt, om företaget förlorar pengar, investerare delar förlusten.

 Aktiemarknaden är helt enkelt en central plats där människor samlas för att köpa och sälja aktier. Emellertid är börsen inte en butik eller en enda byggnad. Det har egentligen inte en fysisk plats. Men när folk tänker på aktiemarknaden, de brukar tänka på Wall Street och New York Stock Exchange, även känd som NYSE. Dessa platser inkluderar inte hela aktiemarknaden, men de är platser där en stor del av verksamheten sker i utbyte.

 NYSE är kanske den viktigaste mässan i världen. Inte alla companiesâ € ™ aktier handlas på NYSE, men det är handel i hem till några av de mest imponerande och respekterade företagen i världen. Bestånden av dessa företag att köpa golvet i NYSE, investerare måste investera en betydande del av tillgångarna. Ändå kan små investerare få billigare investeringar genom mäklare, inklusive online-företag. Med en liten balans, nätmäklare, kan investerare kringgå handlare på NYSE golvet, vilket gör elektroniska inköp och försäljning på egen hand.

 En viktig aspekt av mässan är att den består av en primärmarknad och andrahandsmarknaden. Den primära marknaden är där värdepapper säljs för en companyâ € ™ s IPO, den så kallade IPO. Börsintroduktionen är basen priset som används när ett privat företag som gör den första försäljningen av sina aktier till allmänheten. Efter detta blir det ett börsnoterat bolag. Det är en mycket mindre aktiv marknad än den sekundära marknaden, där investerare handla med företag som har hållits offentligt. Utställningen huvudsakligen verksamt på andrahandsmarknaden.

  •  Sälja aktier ger företagen möjlighet att samla in pengar till sin verksamhet.
  •  Många välkända bolag är noterade på New York Stock Exchange, den största i världen.
(0)
(0)