Hur gör jag bestämma värdet av en diod?

Diverse Annali Åkerström December 18, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Dioderna möjliggöra ledning av elektrisk ström i en riktning medan den blockerar den omvända-riktningen ström. Dioder komma med ränder som hjälper dig att läsa värdet av dioden.

 Play Stripes

 Håll dioden med färgbandet på vänster separata. Bandet identifierar katoden, eller den riktning i vilken strömmen flyter. I detta läge, kan du nu läsa tejperna vänster missar till höger.

 Som identifierar den första och den andra banden om dioden har tre band. Om den har fyra band identifiera färger de tre första banden. Skriv ner dem.

 Färgkod diagram

 Tabell färgkoder notation nedan används för att identifiera värdet av varje färgkod:

 Svart - 0

 Brown - 1

 Röd - 2

 Orange - 3

 Gul - 4

 Green - 5

 Blå - 6

 Violett - 7

 Grå - 8

 White - 9

 Tolerans Betyg

 Den sista bandet används för att bestämma antalet nollor. Till exempel kommer rött, rött, rött ha ett värde av 2200 ohm. En fjärde bandet är en precisionstoleransband. Obs tolerans visas nedan:

 Gold - +/- 5%

 Silver - +/- 10%

 Beräknas genom att addera eller subtrahera procent eller från resultaten av tre band av värde.

(0)
(0)