Hur hanterar jag Inkasso trakasserier?

Diverse Fridolv Johansson December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 I de flesta länder, inkassobyråer och borgenärer har rätt att kontakta gäldenärer i syfte att samla in skulder. Många webbplatser har dock lagar mot inkasso trakasserier. Om du blir trakasserad av inkasserare, en av de viktigaste saker du kan göra är att lära av de lagar i ditt område. Sedan kan du effektivt en skrivelse med begäran ett slut på trakasserierna och begär borgenärer att kontakta dig för att gå vidare med postbrev. Om ditt brev doesnâ € ™ t få det önskade resultatet, kan nästa steg att kontakta det organ som ansvarar för genomförandet av inkasso standarder inom ditt område och eventuellt även lämna in en stämningsansökan dig.

 Om du € ™ försöker ta itu med inkasso trakasserier, kan du väl göra för att börja lära sig lagarna i din jurisdiktion. Om inkasso lagar som gäller för att undervisa i ditt område, kan du vara bättre förberedda för att hantera inkassobyråer. När du utsätts för hotfullt beteende, youâ € ™ ll sedan kunna informera dem om att de bryter mot lagen. Om trakasserierna fortsätter, youâ € ™ ll redan vet hur man rapporterar inkasso trakasserier.

 I vissa fall kan en enkel bokstav vara tillräckligt för att stoppa trakasserande insamling samtal. Du kan skriva till företaget som hotfull du skriver och ber att dess representanter kontaktar du bara via e-post i framtiden. I många jurisdiktioner är inkassobyråer enligt lag skyldiga att följa en sådan begäran. För att bevisa att du har gjort säkra denna begäran, kan du skicka en skrivelse till en inkassobyrå och be om kvittering. Dessutom kan du spara en kopia av brevet i din bokföring vid tvister senare.

 Ibland inkassoföretagen inte avsluta sitt trakasserier även efter att de fått en legitim begäran från en gäldenär. Om inkasso trakasserier fortsätter, kan du lämna in ett klagomål till det organ som ansvarar för att tjäna de normer insamlings verkställighet i ditt område. På vissa ställen är detta kallas Fair Trade Commission eller Office of Fair Trade. När de lägger ditt klagomål, youâ € ™ ll brukar ha information om hur du blir trakasserad och inga steg du € ™ ve vidtas för att hantera trakasserier stopp.

 Du kan också överväga att lämna in en stämningsansökan mot ett företag som trakasserar dig som att bryta dina inkasso lagar jurisdictionâ € ™ s. Du kan välja att representera dig själv och stämma i småmål domstol. Som ett alternativ, men du kan söka hjälp från en advokat med åtal för en borgenär eller en inkassobyrå.

  •  Inkasso trakasserier kan uppstå när människor har stora mängder av kreditkort skuld.
  •  Flera länder har infört lagar för att skydda rättigheterna för gäldenärer.
  •  Insamling trakasserier kan innebära upprepade trakasserande telefonsamtal till gäldenärer.
(0)
(0)