Hur hitta oljeläckage i en Chevrolet

Diverse Raimund Dalin November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 När en bil börjar läcka olja, veta var oljan kommer så snart som möjligt. Jakt kan ta tid. Men om du har en plats att börja leta efter olja, som ett flöde i din bil, bör du kunna följa spåret tillbaka till källan till läckaget.

 Saker du behöver

 Ficklampa

 Instruktioner

  •  1

 Bestämma att det finns ett oljeläckage. Om oljetrycket börjar falla, vilket är en bra indikation på att du kan ha en läcka, men det är inte slutgiltiga. Om du ser svarta droppar i din bil, men det är ett säkert tecken på att din motor oljeläckage och du bör undersöka.

 2

 Hitta där olja flödar från. Om du använder en ficklampa och krypa under din bil, bör du kunna upptäcka ljusstyrka ficklampan reflekteras oljan.

 3

 Följa den väg av oljan. Ibland vägen är kort, och oljeläckage från ett oljefilter eller lös oljelocket inte har skruvats på hårt nog. Andra gånger, kan läckan kan spåras tillbaka till ett rör eller skarvar i insugningsröret.

 Tips:

 Om du har problem efter oljeutsläppet, ta bilen till en professionell för att har hittat läckan och lagas.

(0)
(0)