Hur löser XM Satellite Radio

Diverse Nordal Palme Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 XM radiomottagare har ett rykte av att uppleva några tekniska problem. Men ibland kan du uppleva ett problem som lätt kan fastställas genom att göra några enkla felsökning. De vanligaste problemen uppstår är effektförlust, distorsion, och signalen är svag.

 Instruktioner

  •  1

 Kontrollera antennanslutningarna och adapter. En lös anslutning är ofta orsaken till de flesta problem XM-mottagare. Säkra alla anslutningar för att se om det löser problemet.

 2

 Flytta antennen för att få en bättre bild av himlen. Obstruktion kan orsaka XM-mottagaren för att ha en svag signal. Ändra antenn plats eller vänta med att flytta till ett område som har fri sikt mot himlen.

 3

 Byta ljudutgångsnivåerna. Om ljudet från högtalaren är förvrängt, försöka minska ljudnivån från mottagarens huvudmeny. Om ljudet är svag, öka nivån.

 4

 Titta på adapter säkring. Om mottagaren inte är lätt, kan den ha en säkring. Du kan ändra säkringen du ersätter den med en säkring av en Amp.

 5

 Rengör stickkontakten i bilen. Om det ansamlas i strömkällan, får XM radio inte fungerar korrekt.

 Tips:

 Om du fortfarande har problem med XM-mottagare, ringa mottagaren tillverkaren för ytterligare teknisk assistans.

 Kom ihåg att skicka XM mottagaren garantikortet för att du omfattas i händelse av tekniskt fel.

(0)
(0)