Hur man använder Report Builder i SQL Server 2005

Diverse Louan Åkerman Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Report Builder, ett nytt verktyg i SQL Server 2005 gör det möjligt för informationsarbetare att skapa sina egna ad hoc affärsrapporter. Innan ett informationsarbetare kan skapa en rapport i Report Builder, måste en utvecklare skapa en modell rapport i Business Intelligence Development Studio. Gör så här:

  •  Öppna Business Intelligence Development Studio.
  •  Välj Arkiv → Nytt → Project.

     Dialogrutan Nytt projekt öppnas.

  •  Välj Business Intelligence projekt i den vänstra rutan.
  •  Välj Rapport Model Project i den högra rutan.

 Då kan du gå in i affärer data som slutanvändaren måste välja en design rapport. Visual Studio lösning du skapa en tjänst distribueras till rapportservern.

 Använda Report Manager för användare att komma åt Report Server. Report Manager, användaren klickar på för att ladda ner, installera och köra Report Builder. I Report Builder, manipulerar informationsarbetaren då ett användarvänligt bild av rapportmodell på bordet, matris, eller för att skapa diagram rapporter.

 När du väljer bland de tillgängliga rapportmodeller visar Report Builder en designytan. Du kan dra objekt från Explorer till designytan för att definiera en ad hoc-rapport. Om du vill visa rapporten, klicka på Kör rapport knappen och rapporten visas.

(0)
(0)