Hur man beräknar RC Constant

Diverse Alisa Malmsten Februari 5, 2017 0 11
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 RC-tidskonstanten är den tid som krävs för att ladda en kondensator för att 63,2% av dess fulla laddning och urladdning till 36,8% av dess initiala spänning. Kort sagt, är RC konstanten ett mått på hur snabbt kapacitiv belastningskretsar och deponier. RC konstanten beräknas från produkten av resistansen hos kretsen och kretskapacitet och anges i sekunder. RC-tidskonstanten betecknas med grekiska tecknet, τ, och härrör från följande formel: t = R * C, där R är resistansen hos kretsen och kretsen C är kapacitansen.

 Instruktioner

 Bestämning av resistansen hos kretsen. I en enkel krets med endast ett motstånd och en kondensator, är den totala resistansen hos kretsen hittas genom att ta värdet av resistens. Värdet på motståndet bestämmer hur lång tid det tar att ladda eller ladda ur kondensatorn. Resistens i olika kretskonfigurationer beräknas såsom anges nedan:

 Av Serie:

 Rt = R1 + R2

 Parallell:

 Rt = R1 R2 / R1 R2

 Den totala resistansen ges i ohm.

 Bestämma förmågan av kretsen. Återigen, i en enkel krets med endast ett motstånd och en kondensator, är kapacitansen visas på kondensatorn och ges i mikro fårad. Kapacitet i olika kretskonfigurationer beräknas såsom anges nedan:

 Av Serie:

 Ct = C1 C2 / C1 C2

 Parallell:

 Ct = C1 + C2

 Beräkning av tidskonstanten hos kretsen genom att finna produkten av resistansen i ohm och kapaciteten i fårad, som visas nedan:

 T = R * C

 Tips:

 I en enkel krets, antas det att tiden går kondensatoravgifter och slutligen når matningsspänningen. På liknande sätt spänningen över motståndet under laddningen, möjligen faller till noll. Man kan därför sluta sig till att tidskonstanten är den tid som krävs för kondensatorspänningen att nå matningsspänningen och den tid det tar för spänningen över motståndet sjunker till noll.

 Fourier och Laplace transformer används för att härleda uppgifter och i analysen av linjära tidsinvarianta system i elektriska kretsar.

 Belastningskurvor som används i RC konstant beräkningar tyder på att laddningshastigheten är snabbare i början och saktar ner tiden.

 Det tar ungefär 5T för kondensatorn fulladdad och kondensatorspänningen till att vara lika med matningsspänningen.

(0)
(0)