Hur man byter en startmotor på en Ford Falcon

Diverse Brigita Petersson November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 När Ford Falcon tändningen är på, är en elektrisk signal skickas till en switch, en så kallad magnet. Ventilerna rutter som signalerar startmotorn via en enda kabel. Inne i växel ut ur kroppen av starter och startmotorn i ingrepp med svänghjulet. När tändningsnyckeln släpps stängs spolen av signalen, och start lossnar med ratten. Starter är felaktig om den inte driva tåget i ratten eller om dess hastighet används och kan inte vrida ratten.

 Saker du behöver

 Winch

 Säkerhets står

 Nyckel

 gummi dammring

 Momentnyckel

 Instruktioner

  •  1

 Lyft framsidan av bilen med en vinsch och stödja dess vikt med säkerhets står.

 2

 Ta startmotorsolenoiden kabeln från startmotorn. Startmotorsolenoiden skruvas på passagerarsidan av motorrummet, bredvid batteriet. Magnet kabeln kan hänföras till en gängad stång på den sida av startmotorn. Änden av kabeln har en metallögla, som glider på den gängade stången och hålls på plats av en enda mutter. Ta bort muttern med en skiftnyckel och dra kabeln ur den gängade stången.

 3

 Avlägsna start överföring. Startmotorn är fäst vid klockan av transmissionen med två bultar. Avlägsna den övre bulten först med en nyckel. Ange botten av start att hålla den på plats och sedan ta bort den nedre bulten. Sänkning av starter av transmissionen.

 4

 Placering av en ny gummiring av damm på framför ingången, där start stöder till bell där så är lämpligt. Falk produceras i 1962 och 1963 innehöll en gummidamm ring för att hjälpa försegla sömmen mellan startmotorn och transmissionen. Senare modeller använder inte dammringen. Notera att en sida av skymningsringen är utvidgad. Den utsvängda sida måste vara vänd mot starter.

 5

 Sätt starter i klockan för överföring och installera två bultar av starter med en momentnyckel. Varje bult måste dras åt till mellan 12 och 15 foot-pounds av vridmoment. Över dra åt skruvarna kan skada klockan.

 6

 Skjut metallögla i slutet av startmotorsolenoiden kabeln på gängstången på den sida av starter och dra åt muttern av kabeln till öglan med en skiftnyckel.

 7

 Höj bilen med lyften och ta bort säkerhets står och sänk bilen till marken.

(0)
(0)