Hur man gör en kartong dam

Diverse Agla Lundquist Oktober 31, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En kartong dammen används för att förhindra viskösa vätskor, såsom färg och blanda av våt gips eller att hjälpa dem att behålla sin form tills de torra, som vid bildandet av gipsavtryck djur. Formning av en kartong dammen är en enkel process och detaljerna varierar något beroende på syftet med dammen. De grundläggande kraven är att skapa en nedre kant som är nära överensstämmer med den nedströms belägna ytan av dammen och skapa en övergripande form som kommer att separera eller på lämpligt sätt innehålla vätskan ifråga.

 Saker du behöver

 Cutter

 Kartong

 Regel

 Remsa

 Plastfolie

 Instruktioner

  •  1

 Skär en kartong rektangel till en längd lika med längden eller omkrets av gränsen, måste du skapa. För en gipsform, måste rektangeln bredd vara lika med åtminstone två gånger tjockleken av våt gips. För en damm för isbildning eller separat färg, bör bredden vara i botten av ämnet med ytterligare två till tre inches så att du hålla fast vid.

 2

 Skära en långsida av rektangeln att forma sig efter ytan på kartong barriären är på. I de flesta fall innebär detta att skära helt rak med hjälp av en regel. I vissa fall, som när du cirklande en tomt utanför, kan du behöva skära ut sektioner för att följa med stenar, rötter eller andra hinder.

 3

 Limma ändar rektangeln tillsammans för att bilda en ring om du använder dammen för att omge ett område i stället för att helt enkelt skapa en gräns mellan två sidor. Vik kartongen som behövs för att skapa den rätta formen för formen eller en gräns.

 4

 Linda hårt i plastbarriärfilmskikt och fäst med tejp på toppen, om du tänker använda kartong dammen med mat, som vid separation av olika färger av glasyr områden på en tårta.

 Tips:

 När du upprättar en kartong dammen på mjukt underlag, kan du trycka på dammen ca 1/2 tum i smutsen i stället för att behöva anpassa sig till basen av dammen på ytan av området.

(0)
(0)