Hur man justerar en broms Mazda3

Diverse Jonina Dalin Oktober 31, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Du vet att det är dags att sätta i nödbromsen på din Mazda 3 vid parkering i slalom och börjar snurra. Du behöver inte en mekaniker att reparera denna snabba, enkelt och prisvärt. Konsultera instruktionsboken för att se till att denna justering är korrekt för det år din bil.

 Saker du behöver

 2 lagerbockar

 Domkraft

 2 ljus

 Tång

 Instruktioner

 Starta fordonet och tryck ner och lossa bromsarna vid fyra tillfällen. Stäng av motorn.

 Ta bort hakar mittkonsolen och lyft locket. Mittkonsolen är placerad inuti den främre delen av bilen mellan förar- och passagerarsätet.

 Justera muttern under konsolen klämma med tång.

 Placera block bakom framhjulen.

 Lyft parkeringsbromsen hantera en klick. Sätt motorn och titta på kontrollpanelen. Du bör se parkeringsbromsljuset.

 Släpp parkeringsbromsen och lyft den bakre delen av bilen med en domkraft. Dra Poke bredvid de båda bakhjulen och sänka bilen på dem. Rotera bakhjulen framåt och bakåt med händerna. De bör rotera fritt och lätt.

 Höj bilen en bit med utloppet och avlägsna ljusen. Sänk bilen till marken och ta bort stoppklossar. Fäst locket på mittkonsolen på plats.

(0)
(0)