Hur man kan räkna ut historien om en Poem

Diverse Annali Åkerström December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Många poeter är berättare, och som historieberättare, gör de också använda alla delar av berättelsen. När man läser berättande dikter överväga narrativa element:

  •  Talare: Detta är den imaginära person som "talar" orden i en dikt. Vissa dikter är utrustade med högtalare som fullvärdiga tecken med namn och historia. Men för diskussionens skull, tänk alla dikter med högtalarna.
  •  Inställning: Detta är den tid, plats och den fysiska miljön där berättelsen äger rum.
  •  Situation: Detta ord hänvisar till omständigheterna eller situationen vid en viss tidpunkt i en dikt eller en berättelse. Det kan också hänvisa till de omständigheter under vilka ett tecken befinner sig i ett givet ögonblick.
  •  Tomt: Denna term hänvisar till handlingar och händelser i berättelsen, som är organiserade i riktning mot en viss känslomässig eller moralisk slut.
  •  Karaktär: Detta ord avser den fiktiva idén om en påhittad person. Ett tecken är verkligen en massa ord, uppmanar oss att ha en mental bild av en person.

 Tolka berättande dikter - eller någon poesi, för den delen - genom att uppmärksamma vad dikten säger samt dina svar på det. Bygga en bro av spekulation mellan ord och idéer poeten och dina svar. Tolkningen är ofta den bästa delen av poesi.

(0)
(0)