Hur man lagra fullmakt Fler vuxna barn

Diverse Boa Engström December 19, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Människor måste hålla på strömmen vuxna barn för ett eller flera skäl. Fullmakten får vara allmän eller specifik, bara på en aspekt av livet av den vuxna barn. Detta är en ganska ansvarsfull roll för föräldern. Domstolarna kommer inte att beviljas lätt, speciellt om vuxna barn själv inte be om det. Den person som är föremål för fullmakten är känd som huvudman. Personen med fullmakten är känd som agent eller restauranger. Vanliga orsaker till detta förfarande är den främsta orsaken till funktionshinder av psykisk sjukdom eller inlärningssvårigheter.

 Saker du behöver

 Juridisk rådgivning

 Att behålla advokat

 Titta efter information om den roll som agent och vad kraftorgan. Kontrollera i ditt eget sinne att detta är det bästa svaret på situationen. Domstolen kommer att ta en vuxen kan ta hand om sina egna angelägenheter, om inte annat bevisas. Undersöka andra alternativ, diskutera frågan med andra som är nära involverade.

 Konsultera en kvalificerad och erfaren advokat. Tillhandahålla nödvändig medicinsk bevisning som krävs av domstolen. Slutföra lämplig dokumentation som begärts av din advokat. Betal domstolskostnader, som vanligtvis krävs. I vissa fall kan hävas av domaren. Bestäm vilken typ av advokat som är mest lämplig.

 Utöva de funktioner som krävs för rollen av medlet. Betala en årlig avgift på skyldigheter gentemot domstolen, om det behövs. Spara alla dina transaktioner som involverar pengar från uppdragsgivaren. Ge dessa uppgifter på begäran. Om fullmakten innebär att fatta beslut hälsa, vara noga med att utföra dessa uppgifter i bästa intresse huvudmannen.

 Tips:

 Prata med familj på vänner när du väljer och utse en kvalificerad och erfaren advokat.

 Detta är en svår uppgift. Överväga att be en advokat med en annan person som är nära till de viktigaste.

(0)
(0)