Hur man löser en Nuvi 250

Diverse Aiva Eklund November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Den Nuvi 250 är en mobil enhet Global Positioning System har utvecklats av Garmin. Den är utformad för nordamerikanska och europeiska resenärer med fokus på turism, med kartor med uppgifter om hotell, köpcentrum och restauranger. Även den bästa GPS-gadget kan sluta fungera, dock, och Nuvi 250 är inte immun mot buggar. Felsökning din Nuvi 250 att lösa eventuella problem så att du inte gå vilse i obekanta territorium.

 Saker du behöver

 Garmin laddningskabel

 Instruktioner

 Kontrollera att du har slagit på Nuvi 250 om enhetens skärm är mörk. Tryck på strömbrytaren sitter på höger sida av enheten.

 Ladda det inbyggda batteriet Nuvi 250 om den inte svarar på knapptryckningar, bland annat genom att trycka på strömbrytaren. Anslut den till en dator med en USB-kabel Garmin; till ett eluttag med hjälp av en nätadapter Garmin; eller den interna strömuttaget i en bil eller av en lättare, använda bilen Garmins laddningskabel.

 Väntar på att få en satellit signal om Nuvi 250 inte kan precisera din plats. Stäng av strömmen, och få ut i ett område som är fritt från stora byggnader eller tät skogstäcke. Vrid Nuvi igen, och vänta minst en grön stapel visas i symbolen av signalen i det övre vänstra hörnet av kameraskärmen.

 Kalibrera pekskärmen Nuvi 250 om den inte reagera snabbt på fingret eller om det aktiverar ibland på fel knapp eller inställning när du trycker på skärmen. Tryck och håll nere strömknappen under 30 sekunder eller tills skärmen blir tom. Släpp strömbrytaren och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera skärmen.

 Återställ Nuvi 250 om det fryser hela tiden. Håll återställningsknappen på den nedre kanten av enheten, 2 till 5 sekunder.

 Återställ Nuvi 250 att återgå till fabriksinställningarna. Det kan radera alla defekter eller problem i samband med programvara, men det tar också bort inställningarna eller anpassade kartor som du har skapat. Klicka på "Verktyg" på skärmen på enheten och välj "Inställningar". Rulla ner och tryck på "System" och tryck på "Återställ". Återställningsprocessen tar flera sekunder.

 Tips:

 Om felsökning Nuvi 250 inte löser, ring till Garmin Online teknisk support avgiftsfritt 800-800-1020. I Kanada ringer 866-429-9296.

(0)
(0)