Hur man ändrar kylvätskan i en Elantra

Diverse Villum Blomquist Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Kylvätskan i din Hyundai Elantra skyddar komponenter från överhettning motorskador. Med tiden kan kylvätska försämras och effektivt kan innehålla skräp som kan skada din kylare och motorn. Du måste övervaka statusen för din kylvätskan regelbundet och bytas minst en gång vartannat år. Det finns ingen anledning att kalla ett servicecenter för att byta kylvätska bilen. Du kan lätt rinna av och ersätts hemma. Använd en blandning av kylmedel och vatten när du fyller kylaren på din Elantra.

 Saker du behöver

 Domkraft

 Pallbockar

 drain pan

 Stjärnskruvmejsel

 Vatten

 Frostskyddsvätska

 Instruktioner

 Höj huven på din Elantra och bort kylarlocket. Placera locket på en säker plats för att ersätta senare.

 Höj bilen med en domkraft och placera en uppsättning jack står under rambalkar för att säkra. Ta bort pluggen när bilen är stabil.

 Placera en stor drain pan under värmeelementet drain kontakten. Radiatorn Hyundai Elantra har en dränerings sitter på undersidan av radiatorn på passagerarsidan.

 Använd en stor skruvmejsel för att lossa och ta bort avtappningspluggen på kylaren. Låt kylvätskan rinna helt. Byt avtappningspluggen och dra åt med skruvmejseln.

 Tillsätt tydlig och enkel vatten till radiatorn tills den är nästan full. Ta bort kylaravtappningspluggen och låt evakuering av vatten och spola skräp från kylaren.

 Byt kylaravtappningspluggen och dra åt den med skruvmejseln. Lyft bilen med domkraften så att du kan ta bort ljusen. Sänk bilen till marken.

 Lägg till en 50/50 blandning av frostskyddsmedel och vatten till radiatorn tills den är full. Starta motorn och låt den nå normal temperatur utan att behöva ersätta kylarlocket. Som kylvätskenivån sjunker, tillsätt tillräckligt att toppa kylaren. Denna avloppsluft från kylsystemet. Stanna motorn när kylvätskenivån verkar stabil.

 Låt motorn svalna helt. Tillsätt vätska som behövs för att fylla kylaren. Byt kylarlocket och dra åt helt. Stäng huven på bilen.

(0)
(0)