Hur man återställer en stor TV-skärm Mitsubishi

Diverse Nordal Palme November 1, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Mitsubishi tillverkar storbilds-tv som kan vara så stor som 82 inches. Mitsubishi större TV är projektion tv, som ofta innehåller funktioner som HD kapacitet och även förmågan att visa 3D-bilder. När du köper en stor Mitsubishi TV-skärmen kan du justera ett antal parametrar som relaterar till TV: n söker efter, hur du byter namn på ingångarna och parametrar för ljud och bild. Om du inte är nöjd med TV: ns inställningar kan du återställa TV: n till fabriksinställningarna.

 Instruktioner

 Tryck på "Menu" på fjärrkontrollen.

 Använd pilarna på fjärrkontrollen för att välja "Setup" och tryck "Enter".

 Använd pilarna för att bläddra ner till "Återställ allt."

 På tryck på Enter. "

(0)
(0)