Hur man återställer en Volkswagen service Light Now

Diverse Willhemina Hedman Augusti 29, 2016 0 44
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Ljus "Service Engine" visas i en Volkswagen instrumentpanel när datorn genererar och lagrar en felkod indikerar ett problem med motorn. När problemet löstes, det bästa sättet att radera koden med en scanner. Om du inte har ett analysverktyg, besöka en Biltema som Auto Zone och Advance Auto, att ha koden raderas gratis; som ett alternativ, använda den allmänna metod som beskrivs nedan.

 Saker du behöver

 OBD scanner eller II

 Nätindikator Återställ Med en avsökningsanordning

 Lokalisera löpande bandet diagnoslänk eller diagnostisk port i din Volkswagen: Det finns en liten elektrisk apparat med 12 eller 16 portar, som vanligtvis finns antingen i instrumentbrädan, under rattstången, eller bakom paneler garnering. Det kan ha ett plasthölje, beroende på modell av din Volkswagen.

 Anslut en OBD eller scanning enheten ALDL ll. Vrid tändnings "On", men inte starta motorn.

 Ange information i scannern så erfordras, såsom märke, modell och år för fordonet. Välj alternativet för att "dra" koderna och "reset" dem.

 Andra alternativ för Återställa koder

 Koppla bort batteriet i några minuter, börjar med pluskabeln och sedan minuskabeln. Plug, den här gången börjar med minuskabeln. Koderna ska raderas, om denna metod återställer även andra elektriska system, såsom att ställa in klockan och radio.

 Tillåt att rensa koder. Servicelampan släcks automatiskt när motorn har gått igenom flera framgångsrika serien. Om lampan inte att rensa det underliggande problemet inte har reparerats.

 Starta motorn. Gå framåt ett par fötter, sedan backa ett par fötter. Gör detta tre gånger, sedan stänga av motorn. Efter ett försök för motorn, måste ljuset "Service Engine" att släppas.

 Tips:

 Om ljus "Service Engine" inte försvinner, eller om det visar sig och returnerar roten av problemet kan inte ha tagits upp, eller din bil kan vara en kortslutning i ljuset av tjänsten.

 En lös tanklocket eller överfylld bensintank kan utlösa en lätt "Service Engine".

 Hem tips kommer att arbeta för ett par bilar, men inte för andra. Åtgärda koder med en skanning verktyg är det bästa och mest effektiva metoden.

(0)
(0)