Hur man utför en omstart iPhone

Diverse Gerald Hellqvist December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Den iPhone är en pekskärm smartphone som kan köra program som du hämtar från App Store. Ibland kan ett program orsaka din iPhone inte svarar eller att köra långsammare än vanligt. Om stängningen av tillämpningen av brottet inte löser problemet, kan du starta din iPhone.

 Instruktioner

 Håll ned "sleep / Wake" -knappen i ungefär sex sekunder. Du hittar den här knappen i övre högra hörnet av iPhone.

 Dra "Power Off" reglaget till höger på skärmen. Släpp reglaget för att stänga av telefonen.

 Tryck och håll "sleep / wake" knappen i tre till fyra sekunder för att slå iPhone igen. Detta avslutar effektcykeln och starta om iPhone.

 Tips:

 Om du fortfarande inte kan starta din iPhone, kan du behöva göra en omstart kraft för att återställa telefonen. Tryck och håll "Sleep / Wake" knappen och "Home" samtidigt i minst 10 sekunder. Skärmen kan bli svart och du kan se markören "Power Off". Inte stänga av telefonen och släpp inte knapparna tills du ser logotypen "Apple" visas, vilket indikerar att telefonen startas om.

(0)
(0)