Hur tar man bort en Grand Am Front Bumper Cover 2000

Diverse Lilia Hultgren Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Stötfångarhöljet på Pontiac Grand Am 2000 är plast stötfångaren på framsidan av bilen. Omslaget stötfångaren är ansluten till Grand Am chassi med metall skruvar och fästtappar inuti hjulhusen och på höger och vänster sida av kylaren. På vänster och höger sida bakom kanten på den främre stötfångaren är metalliska fäststänger, som är anslutna till chassit och den främre stötfångaren och som också kommer att tas bort.

 Saker du behöver

 Tire Iron

 Domkraft

 2 ljus

 Stjärnskruvmejsel

 Instruktioner

 Lossa muttrarna på båda framdäcken med ett däck järn. Lyft den främre änden av Grand Am med ett jack stativ och den främre änden av två stearinljus. Ta bort muttrarna med däckjärn däck och skjuta däcken ur ramen.

 Ta bort skruvarna på insidan av vänster och höger framhjul och använda stjärnskruvmejsel. Dra höger och vänster hjul väl innan målet.

 Ta bort skruvarna som håller stötfångaren frontluckan på ramen innan de bakre sidostyckena till höger och vänster om Grand Am. Ta bort skruvarna till höger och vänster sida av kylaren med hjälp av skruvmejseln.

 Ta bort skruven från ändarna av den kvarhållande staven som är ansluten till omslaget av stötfångaren. Dra den främre stötfångaren framsidan av chassit till den punkt där de kvarhållande stift är för fixering av locket i chassit.

 Dra stötfångarhöljet utanför ramen och förvara den på en ren och torr plats.

(0)
(0)