Hur återställa oljebyte meddelande på en Chevrolet Silverado

Diverse Ingebrigt Heidenstam December 19, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Ändra din egen olja kan vara givande på många sätt. Det sparar inte bara tid och pengar, men det ger dig också den där känslan av tillfredsställelse som kommer med att slutföra en uppgift som du normalt skulle betala en professionell att utföra. En besväret med att byta olja i en Chevrolet Silverado är irriterande ljus "Oljebyte snart" som körs när datorn tycker det är dags för ett oljebyte. Lyckligtvis finns det ett sätt att återställa ljus om du bara byta olja och du vill återställa oljebytesintervall systemet.

 Instruktioner

 Sätt in nyckeln i tändningen och slå trucken i läge "Run" utan att starta motorn.

 Trycka på och släppa gasen helt tre gånger inom fem sekunder.

 Följ ljuset "Oljebyte snart". Om blinkar två gånger, är systemet återställs. Om det stannar på under fem sekunder, har systemet inte återställas och du kommer att behöva upprepa proceduren ovan tills lysdioden blinkar två gånger.

 Vrid nyckeln till "Off" och ta bort den från tändningen. Återställning av systemet bör nu vara klar.

(0)
(0)