I Logic, vad är ljud och giltiga argument?

Diverse Torkel Norberg Oktober 30, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Det finns olika typer av argument, och en av de vanligaste är deduktiva argument. Deduktiva argument är de som innehåller en serie av relaterade uttalanden som tas i helhet bevisa eller till en slutsats.

 Sådana deduktiva argument kan angripas på två fronter: 1) ifråga lokaler argumentet själva, 2) ifrågasättande av strukturen av argumentet, framför allt att slutsatsen inte följer av lokalerna.

 Detta lämnar oss med fyra olika alternativ för deduktivt resonemang:

 Observera att i alla fyra av de ovan angivna exemplen, kan slutsatsen vara sant. Även ett ogiltigt och osund argument kan ha en sann berättelse som sin slutsats - det är bara att slutsatsen inte kan följa från lokalerna eller att egendom som slutsats bygger på är inte sant. Låt oss föreställa oss en icke-sequitor, till exempel, är det ohälsosamt och ogiltiga, men slutsatsen är sant:

 Argumenten själva inte är sanna eller falska, de bör bedömas på deras giltighet och sundhet. Det är uttalanden inom ett argument som är terrängen och drar slutsatsen att sanning och lögn kan ha.

  •  Alla lokaler är sanna och slutsats följer av lokalerna under ljud och giltiga argument.
(0)
(0)