Inaktivera Annonser på en Samsung-TV

Diverse Håsten Samuelsson December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Om din Samsung-TV visar annonser på TV: n, är TV i Demo eller Shop läge. Återförsäljare använda funktionen för att förse kunderna med information om fördelarna med att äga TV: n. Det här läget återställs också på baksidan av TV: n till fabriksinställningarna varje 20 minuter eller när du stänger av den. Det är bekvämt för återförsäljaren, men du förmodligen inte vill hemma, i syfte att inaktivera annonser och återställa kopplingsfunktion från TV i dynamiskt läge eller hemma.

 Instruktioner

 Tryck på volym upp på framsidan eller på sidan av TV: n. När volymindikatorn visas på skärmen, håll "MENU" knappen tills "dynamisk" eller "Dyamic Mode" visas. Om det inte visas efter 10 sekunder, prova nästa steg.

 Tryck på volym upp eller ned-knappen på fjärrkontrollen. När volymindikatorn visas trycker du på "MENY" -knappen på TV: n. Om "Dynamisk" eller "Dynamic Mode" visas efter några sekunder TV: n är på demonstrationsläget eller butik. Om den inte visas kan du prova att inaktivera menyerna.

 Ställ in TV: n till koaxial "TV" källa.

 Markera "Setup" med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.

 Tryck på "Enter" för att öppna konfigurationsmenyn.

 Markera "Plug & Play" och tryck på "Enter". TV guida dig igenom hela installationsprocessen. Välj "Home" när TV: n ber dig att gå in i fotoläget.

 Tips:

 Ta reda på om din Samsung-TV är i Shop demoläget, eller genom att trycka på "INFO" -knappen på fjärrkontrollen. Leta i kategorin "Bildläge".

 DLP TV på tillverkade före 2007, tryck och håll på "MENY" -knappen på framsidan av TV: n.

(0)
(0)