Inaktivera auto lås på PT Cruiser

Diverse Atti Nordlund December 19, 2016 0 5
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Chrysler PT Cruiser är utrustad med automatisk låsfunktionen är aktiverad. Denna funktion gör att dörrarna till bilen för att automatiskt låsa om bilen färdas med en hastighet av 15 miles per timme eller mer. När dörrarna låses automatiskt bilen, är dina chanser att kastas ut ur fordonet på en minskning i bilolyckor. Om du är som de flesta människor som glömmer att låsa sin bil dörrar när du använder sina fordon, kan denna funktion vara mycket fördelaktigt för dig och dina passagerare. Inaktivera automatisk låsfunktion kräver ingen kunskap inom mekanik.

 Instruktioner

 Parkera bilen och lämna tändningen till "RUN" -läge. Se till att alla dörrarna i fordonet är stängda.

 Tryck på "Meny" -knappen för Electronic Vehicle Information Center ligger på instrumentbrädan tills du ser "Personliga inställningar".

 Tryck på "Step" tills dörrarna låses automatiskt "vid 15 km / h" alternativet visas. Tryck på "Reset" -knappen för att stänga av den automatiska låsfunktionen. "Av" visas på instrumentpanelen under "dörrarna låses automatiskt vid 15 km / h."

(0)
(0)