Inaktivera en PassLock sändebud

Diverse Udde Mattson Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Medelstora SUV GMC - Envoy - är utrustad med stöldskydd PassLock. Motståndet i enheten skickar en signal till fordonet att starta när en korrekt kodad nyckel sätts i tändningslåset. Vissa ägare har haft problem med systemet; fordonet startar inte och stöld ljus på instrumentpanelen kan tändas. Systemet måste programmeras om denna situation uppstår.

 Saker du behöver

 Tändningsnyckel

 Instruktioner

 Sätt in nyckeln i tändningen och vrid den till läge "på". Detta medför att stöld ljus som blinkar på och av. Låt nyckeln i tändningslåset i 10 minuter.

 Vrid nyckeln till läge "off" - och lämna den där i 20 sekunder - efter stöld lampan slutar blinka. Detta inaktiverar PassLock systemet; han är redo att "lära" din nyckel.

 Ta ur nyckeln. Sätt tillbaka nyckeln i tändningslåset och starta bilen.

(0)
(0)