Innerbelysning en Jeep Liberty kommer inte att försvinna

Diverse Ingegard Holmlund Maj 18, 2016 0 30
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Om innerbelysningen på din Jeep Liberty kvar på, kan det finnas tre möjliga frågor: säkringen är låst, en av dina dörrar är öppna, eller strömbrytare är inställd på "ON". Alla tre av dessa frågor har mycket enkla lösningar som inte bör ta mer än tio minuter att lösa. Sedan lämnar innerbelysningen i din Jeep Liberty kan tömma batteriet, är det viktigt att du lösa problemet så fort som möjligt.

 Saker du behöver

 10A säkring ersättning

 Instruktioner

 Liberty Park och stäng av motorn.

 Öppna och stäng alla dörrar av frihet. Se till att varje dörr är stängd hela vägen. Om lamporna fortfarande är tända, kan du behöva kontrollera om strömbrytaren.

 Tryck på strömbrytaren på projektorns kontrollpanel. Det måste vara fullständigt intryckt för belysningen att vara avstängd. Om omkopplaren står i läge "OFF" och lamporna är fortfarande på, kan säkringen vara fast.

 Öppna locket och ta bort huven under säkringslocket. Leta säkringen i spåret 7. Detta är säkringen för innerbelysningen. Ta bort säkringsblocket säkringen och ersätt den med en ny 10A säkring.

 Sätt tillbaka locket på säkringslådan och stäng locket.

(0)
(0)