Inte förundras listig men okunnighet som betonar

Diverse Willhemina Hedman Februari 5, 2017 0 13
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Förmodligen 1945 när George Orwell skrev uppror på gården, föreställer jag mig aldrig att samma historia kan hända i ett tropiskt land som Venezuela; kanske inte med samma intensitet som det var i Europa, men med många element och faktorer som avspeglar likheter med de omständigheter som berättas på ett ironiskt sätt historia, som passar bra med den nuvarande situationen i Venezuela. Författaren gör satiren som passar de händelser som uppstod i Västeuropa under andra världskriget, en tid då vänster ledare fick absolut makt, upprättande av tyranniska totalitära regimer.

  

 Venezuela om han flyttar till händelserna berättas i varje kapitel, kan du hitta ett företag några steg in i händelserna under de sista kapitlen i boken Animal Farm, där totalitära, militaristiska och förtryckande regimer som orsakar omfattande skador återspeglas i populationen. Fungerar såsom; förlusten av kollektiva förmåner uppnåtts, minskning av livskvalitet, maktkoncentrationen, accelererande inflation, minskning av köpkraften, negativa indikatorer på grundläggande tjänster.

  

  I kristider måste företagen analysera mer noggrant och objektivt, de steg ta när du vill ha en genomgripande förändring av politiken i en nation, som förtvivlan övervinna en krissituation skulle kunna utnyttjas av privata intressen tecken vilket leder till att genomföra system som strider mot ideal striderna.

 Författare: Oriana Vivas

(0)
(0)