Jag ställa klockan på en 2000 GMC Safari Van

Diverse Thoralf Hägglund December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 2000 GMC Safari var tillgänglig som en van med två sittplatser och ett stort lastutrymme på baksidan, eller som en van med plats för fem till åtta personer. En konstant i alla kabin alternativ var att Safari alltid levereras som standard med minst 1:00-FM stereo med en inbyggd klocka.

 Ljudsystem med "Set"

 Vrid tändningen till "Acc" eller starta motorn vid behov. Tryck och släpp "Set" -knappen på radion, sedan inom fem sekunder, tryck och håll höger "begäran" tills önskad minut pil visas på skärmen. Omedelbart Tryck och håll nere vänster pil "Seek" knappen tills önskad tid visas på skärmen. Stäng av tändningen.

 Ljudsystem med "RH" och knapparna "MN"

 Vrid tändningen eller "Acc", om det behövs. Tryck och håll "RH" knappen tills den tid du vill visar på skärmen. Tryck och håll "MN" -knappen tills önskad minuter visar på skärmen. Stäng av tändningen.

(0)
(0)