Kan My Car Tow Om det är ett handikapp klistermärke på det?

Diverse Jannes Odenberg December 19, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Funktionshindrade förare har rätt att ha särskilda klistermärken eller tecken placeras på eller i sina fordon. Detta gör det möjligt för andra förare, och tillämpningen av lagen, nämligen att fordonsägaren har speciella privilegier för parkering. Men precis som alla andra förare, personer med funktionshinder måste också följa lagen.

 Funktionshindrade

 Typiskt kan en bil med en handikappad klistermärke eller platta inte bogseras om den är parkerad på en parkeringsplats för personer med funktionshinder. Hela syftet med denna identifikation är att låta andra veta att föraren har ett funktionshinder som gör att gå långa sträckor över svår eller omöjlig.

 Tid

 Det är dock fullt möjligt för en biljett som ska utfärdas, eller en bil för att kunna bogseras, även om ägaren har ett funktionshinder klistermärke. Till exempel, om parkering i området är begränsat till ett visst antal timmar eller en viss tid på dagen, är funktionshindrade förare skyldiga att följa dessa regler fortfarande än någon annan förare.

 Olaglig parkering

 Slutligen, det finns platser som är förbjudet att parkera någon anledning. Till exempel, parkering framför en brandpost, dubbel-parkering på gatan eller i en fiberkabel zon är olagliga som en fråga om allmän säkerhet.

(0)
(0)