Maralfalfa plantering och odling av gräs, Taiwan och kung gräs

Vetenskap Sefast Mattson November 1, 2016 0 8
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Manualen visar hur du plantera och odla gräs maralfalfa kan ta ordentlig plantering maralfalfa. Animaileproducenterna att mata boskap. Tips för att köpa maralfalfa utsäde, foder för boskap, betesmark gräs kung taiwan. Dessa är alla klippa gräs med hög produktivitet. Du får kompetens att framgångsrikt odla dessa gräs. Du kommer att kunna få ut det mesta prestanda och inte slösa tid på att testa.

Denna handbok kommer att hjälpa mycket att lösa dessa problem:

Har lite gräs? varför de måste mobilisera besättningen utanför gården, som innebär transportkostnader, hyra hagar och risken för en djurbesättning förgås. Gör dina djur inte gå upp i vikt eller ta en lång tid? De tillbringar år efter år för att nå önskad vikt mål. Har din gård betesmark har lite protein? Alltför magra kor och av den anledningen producerar lite mjölk? Du kan inte hålla ett stort antal djur? Du har pengar och mark, men du kan inte hålla ett stort antal djur. På sommaren, måste du flytta dina djur till andra gårdar?

Med manual'll lösa alla dessa problem. Acuerdate en gård med några nötkreatur inte ger goda vinster. För att producera vinster måste kunna hålla ett stort antal djur och därför kan producera massor av mjölk och kött.

Ett sätt att hålla massor av lite mark som vunnits är genom odling av dessa klippa gräs. I framtiden kommer majoriteten av gårdarna kommer att vara mycket produktiv och mest avancerade gräs handtag endast av sin kapacitet och hög halt av protein.

I många fall ägare av gården har pengar att köpa fler nötkreatur, men inget gräs. Sättet att lösa detta är genom att plantera gräsklippning, men om du inte har någon erfarenhet, kan du inte göra utan förkunskaper, är det bättre att spela säkert och utan förlust av tid eller pengar, av den anledningen rekommendera denna guide som vi har till salu, kallas manuell plantering, odling och bete maralfalfa, Taiwan och kung gräs.

Med manuell plantering och odling, kommer du att kunna producera stora mängder gräs på din gård, kommer dina djur att bli fetare och stora och därför kommer att ha ett högre pris. Magra djur betalas till ett mycket lågt pris och ibland ingen vill köpa.

Den sigiente länk tar dig till en sida där du kan få mer information om produkten och du kan ladda ner.

!!! Manuell plantering och odling av gräs. !!!

(0)
(0)