Missiology 27

Diverse Christin Hallström Februari 3, 2017 0 22
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Fortsatt bandupptagningar av klasser Missiology

Till biskopar måste tillskriva bestående av kristendomen. Tror att kristendomen är ganska svag i fråga om radikalism. Som annons gentes säger: "Att vitalisera samhällen som redan har varit under kristendomen" Inom möjligheten att förstöras av de hedniska traditioner barbarer. De förblir, och ytterligare argumentera, inte bara till kyrkan, men till kristendomen. Övergripande och kristna återvände till strikt identitetskänsla.

Jesus aviserade och levde på ett sätt som sätter in mellan det vad som hände i världen vid den tiden. Biskoparna i V-talet, lever och tillkännage en envis också resistenta sätt vad som händer i världen.

Nästa viktiga period, från evighet av uppdraget, är den period av senantiken, som sträcker sig från nedgången av det romerska väldet, tills det åttonde århundradet, kommer riket att falla.

Dessa två moment. I slutet av det romerska riket i V-talet och nedgången av det heliga romerska väldet, som hade tagits upp av Carlo guiden igen tills det åttonde århundradet, är två gånger inklusive ett konstant försök att bygga regeln är. Dvs. barbarerna har gjort med universalitet Rom. De har fragmenterad. Det är ursprunget till de allvarliga problemen i öst och väst. När Karl dog, definitivt försvinner i det romerska riket. Under hela denna tid är en konstant försök av väst för att återuppbygga den kejserliga ordningen.

Under denna tid, det finns en typ av uppdrag också specifikt, en del av traditionen invigdes av dessa biskopar. Under hela denna period, dessa tre långa århundraden av barbariska närvaro och bildandet av olika, detta inom citationstecken, i Europa i dag, väst idag.

Barbar hade trängt, accentuerades i den romerska territoriet, och ständigt hantera de biskopar, som påminner om tidigare myndighet nedgången av riket. Men så småningom bosätta sig i området, och de är barbarer, de som tar kommandot och kontroll av alla de institutioner som reproducerar den romerska ordning. Många av dem blev kristna.

Strukturerna återges som de hade varit i livet i riket, och börja tvister mellan provinserna för att kunna bemästra hela riket. Det finns en författare som talar om de kristna samhällen mikro, eller mikro imperier, som föll i var och en av provinserna.

Carlo Magno lärde väl att ett av sätten att institutionalisera åter helt och absolut riket var återställa relationerna mellan kyrkan och rätts igen, och det gjorde han. Och det sätter kyrkan i en privilegierad plats i den sociala ordningen.

Prästerna gav dimension prästerliga kast. Han reformerade liturgin, och tiden av Karl den store är som att hålla prästen tillbaka till folket, och vad som skulle separeras från fristad från resten av fartyget med ett staket. Samt platsen för att sätta alla. Användningen av latin i liturgin. Språk han inte förstår folket. Att tala med låg röst under invigningen. De är symboler som definitivt skiljer prästen med resten av folket.

Karl den store, som kejsare av det heliga romerska riket förkunnar, och gjorde det på ett ganska roligt sätt, eftersom det gav påven kronan till påven krönte honom. Det gör man genom att etablera ett ömsesidigt legitimitet mellan kyrkan och den politiska makten. Kejsaren erkänner påven, och påven erkände kejsaren.

När började denna process igen imperialization kyrkan, började den process feudalization världen. Det under tiden för imperiets i händerna på Karl den store, makro kejserliga struktur, stöd och vad som skulle vara början på den feodala ordningen. Det är främst i hierarkin av sociala relationer, som byggde och i som dominerade så mycket av mark, kejsaren hade delegaterna. Så medlemmar av den kejserliga familjen, blev den första feodalherrar.

(0)
(0)